Myös verkostolaskennat, Fingrid VJV2018:n edellyttämät ennakkosimuloinnit, todennukset ja dokumentointi sekä voimalaitoksen sähköiset suojausjärjestelmät sisältyvät sopimukseen.

VEO ja energiayhtiö Kemijoki Oy ovat tehneet sopimuksen Sodankylän alueella sijaitsevan Kurkiaskan vesivoimalan sähköistys- ja automaatiosaneerauksesta. Kyseessä on jo yritysten kolmas yhteistyöprojekti Kemijoen sivujoessa Kitisessä, sillä VEO vastasi vuonna 2020 Porttipahdan ja vuonna 2019 Vajukosken voimalaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteistojen kunnostuksesta.

Kokonaisteholtaan 27MW:n Kurkiaska on yksi Kemijoki Oy:n 20 vesivoimalaitoksesta, jotka tuottavat kolmanneksen kaikesta Suomessa tuotetusta vesivoimasta. Vaikka voimalaitos operoi vain yhdellä koneella, se on kooltaan merkittävä ja sen kunnostus edellyttää yhtä laajaa suunnittelua ja ratkaisuja kuin suuren mittakaavan vesivoimalat. VEO pystyy näin hyödyntämään Kurkiaskassa suunnitteluratkaisujaan, jotka perustuvat yli 30 vuoden kokemukseen vesivoimalaitosprojekteista.

VEO toimitussisältö Kurkiaskaan käsittää 10 kV:n konejännitekytkinlaitoksen sekä kone- ja laitosautomaatiojärjestelmien uusinnan.

“Tarkemmin sanottuna uudistetussa Kurkiaskassa tulee olemaan VEOn vastikään uudistamalla digitaalisella turpiinisäätäjällä varustettu koneistoautomaatio, sekä VEOn toimittama generaattorin staattinen magnetointijärjestelmä, kaukokäyttöjärjestelmä ja vedenpinnan säätöautomaatiojärjestelmä. Myös verkostolaskennat, Fingrid VJV2018:n edellyttämät ennakkosimuloinnit, todennukset ja dokumentointi sekä voimalaitoksen sähköiset suojausjärjestelmät sisältyvät sopimukseen,” kertoo VEOn myyntipäällikkö Juha Mäki.

VEO huolehtii myös purkutöistä ja sähköasennuksista työmaalla sekä hoitaa toimitusosuutensa valmistelevat työt ja käyttöönoton.

VEOlla jo käynnistynyt suunnitteluvaihe jatkuu kevään 2022, ja voimalassa tehtävien töiden on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2022. Aikataulun mukaan uudet järjestelmät otetaan käyttöön lokakuussa 2022.

Lisätietoa

Juha Mäki, Myyntipäällikkö, VEO, juha.maki@veo.fi, +358 400 477 930

Kurkiaska hydro power plant in Sodankylä, Finland