Under 2020 har TechTeam360 successivt integrerats i VEO AB. Tillsammans har de två teamen åstadkommit ett fantastiskt första år för nysatsningen i VEO AB.

VEO köpte TechTeam360 AB år 2019 för att stärka sin lokala organisation i Sverige. Sedan dess har TechTeam360 successivt avslutat sina egna pågående konsultåtaganden och istället integrerats i VEO AB. Tillsammans har de två teamen åstadkommit ett fantastiskt första år för nysatsningen i VEO AB.

Under 2020 påbörjade vi arbetet med att helhjärtat stärka VEO AB för våra kommande genomföranden i Sverige. Samtidigt som vi intensivt har arbetat med integrationen har vi lyckats bli valda som leverantör för flertalet stora nyinvesteringar på den svenska marknaden. VEO AB har under 2020 överträffat sina utsatta försäljningsmål, förstärkt sitt befintliga team och etablerat fler och starkare kundrelationer.

Som den sista, och slutgiltiga, delen av integreringen av TechTeam360 AB i VEO AB sker nu den officiella fusionen mellan bolagen och VEO AB blir därmed vår gemensamma nya plattform från 1 december 2020.  I och med detta blir vi ett ännu starkare svenskt team som ser fram emot att ta sig an nya intressanta utmaningar.

Vi passar samtidigt på att påminna om att vi fortsätter att stärka vårt team och att vi gärna ser att framtida kollegor hör av sig till oss. Tillsammans utformar vi vår nya spännande framtid och ser till att vi har roligt på jobbet! 

För mera information

Willy Palm
Sales & Marketing Director, Power Distribution, VEO AB
+46 72 700 1257

Andreas Yttermark
LBU Director, Power Distribution, VEO AB
+46 72 700 1047

Kort om VEO

”VEO är en av de största leverantörerna av nyckelfärdiga transformatorstationer (400 – 10 kV) i Norden. Som koncern erbjuder VEO i övriga verksamhetsområden även automations- och elektrifieringslösningar för samtliga typer av kraftverk inom vind, vatten och värme. Inom vårt verksamhetsområde erbjuder vi mellan- och högspänningslösningar för regionala nätägare, stamnät samt industri. VEOs systemleveranser inkluderar allt från anläggningsarbeten, montagearbeten, till leveranssystemdelar som i stort inkluderar högspänningsapparater, mellanspänningsapparater, kontroll- och skyddssystem. VEO har huvudkontor i Vasa, där VEO även driver en av Nordens största fabriker som tillverkar automationssystem samt låg- och mellanspänningsprodukter och system.

VEO växer på den svenska marknaden och befinner sig i en mycket spännande expansionsfas. I Sverige växer vindkraften i snabb takt och därav även behovet av nätanslutningar, samtidigt som stora delar av det befintliga elnätet måste byggas om. VEO är även starka inom moderniseringar av befintliga vattenkraftverk. Vårt växande team i Sverige utgörs för närvarande av cirka 20 personer.