VEO Sverige har fått en ny viktig kund i E.ON Energidistribution.

Nu har även den tredje jätten inom den svenska elkraftsbranschen anlitat VEO för leverans av nya transformatorstationer som ersätter föråldrad teknik. VEO levererar en nyckelfärdig transformatorstation på 20 kV/ 10 kV med sitt beprövade modulkoncept till Anderslöv utanför Malmö. Projektet är nu under uppstart och kommer att färdigställas under 2018.

E.ON satsar på VEOs modullösning för att höja investeringstakten och distributionssäkerheten. Transformatorstationen i Anderslöv är skräddarsydd efter E.ON:s behov och består av VEOs modullösning där all utrustning i form av ställverk och kontrollutrustning installeras färdigt i prefabricerade byggnader i VEOs fabrik, vilket innebär att kunden sparar både tid och pengar och att risken för arbetsolyckor och fördröjningar minskar avsevärt. ”Vi är jätteglada över att vi nu har pågående leveranser till Ellevio, Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution med vår egen modullösning”, säger Emma Nordström, chef för VEOs Elstationsenhet i Sverige.

”Vi är jätteglada över att vi nu har pågående leveranser till Ellevio, Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution med vår egen modullösning.”

Mer information:
Emma Nordström, Manager Substations Sweden, VEO AB +46 70 628 24 29, emma.nordstrom@veo.se