Medan de svenska elkraftsbolagen lever i en tid med rekordhög investeringstakt, har den växande efterfrågan gynnat det finskägda VEO.

Bolagets möjlighet att i snabb takt offerera, och leverera optimerade nyckelfärdiga transformatorstationer från egen fabrik och ingenjörsbas i Finland har gjort VEO till en etablerad leverantör på den svenska marknaden.

Med de omfattande investeringarna som nu planeras för att uppgradera elnätet samt ansluta förnybara energikällor till det, ställs högre krav på leveranssäkerhet och smidigt genomförande. De nya förutsättningarna har skapat nya användningsområden för VEOs koncept med förmonterade ställverk i en prefabricerad byggnad. Modullösningen med ställverk upp till 46 kV har tidigare främst levererats till vindkraftanläggningar och elkraftsbolag i Finland.

”Möjligheten till parallellt arbete i produktion och på site, liksom de kontrollerade förhållandena i fabriken, ger kortare genomförandetid och säkrare leverans med högre kvalitet”, säger Emma Nordström, Manager Substations.

Veo profile.
"Vi känner oss trygga med VEO som leverantör."

Förtroendet är viktigt

I dag har VEO pågående leveranser till tre av Sveriges största elkraftsbolag, E.ON Energidistribution, Vattenfall Eldistribution och Ellevio, samt kommunala bolag runtom i landet. Enligt Nordström har VEO lyckats etablera sig både snabbt och brett i Sverige tack vare sina kundanpassade lösningar, egna mellanspänningsställverk och modulkoncept samt lång erfarenhet av elektrifieringsprojekt.

I elkraftsbranschen spelar även förtroendet för samarbetspartners en väldigt viktig roll. ”Vi värdesätter kompetenta samarbetspartners som tar arbetsmiljö och säkerhet på största allvar. VEO har under tidigare projekt implementerat våra standarder och rutiner. Vi känner oss trygga med VEO som leverantör”, berättar Rickard Sundbaum, projektledare på Ellevio.

Nya energikällor och konsumtionsvanor ställer krav

När Sveriges elnät byggs ut för anslutning av förnybara energikällor, såsom vind och sol, ställs nya krav. Det skapar ett större behov av att balansera elnätet som även kommer att påverkas av det ökande antal anslutna elbilar.
”VEOs utmaningar de närmaste åren blir att bygga vidare på vår organisation lokalt i Sverige, men också att anpassa oss efter förändringar på marknaden”, avslutar Emma.

Mer information:

Emma Nordström, Manager Substations Sweden, VEO AB +46 70 628 24 29, emma.nordstrom@veo.se

Fredrik Grankull, Vice President, VEO OY +358 20 7190 650, fredrik.grankull@veo.fi