VEO on luokiteltu Suomen turvallisimpien työpaikkojen joukkoon. VEO sai Nolla tapaturmaa -foorumin parhaan, Maailman kärjessä -luokituksen.

Koko Suomessa parhaaseen luokitukseen ylsi 31 yritystä. VEO nousi luokituksessa viime vuoden kolmannelta sijalta suoraan parhaimpaan luokkaan. Luokitus on merkittävä kaikille VEOn työntekijöille, sillä se tarkoittaa, että heidän turvallisuutensa eteen on tehty reippaasti töitä.

Luokitus kertoo, että tapaturmat ovat vähentyneet merkittävästi ja työturvallisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. VEO eteni työturvallisuudessa melkoisin harppauksin: viime vuoden kolmannelta sijalta suoraan turvallisimpien luokkaan. Ykkössijalla aiotaan pysyä tulevinakin vuosina.  Onkin tärkeää, että työntekijät niin tehtaalla kuin työmailla tarkkailevat työympäristöään, käyttävät suojaimia ja välttävät riskinottoa. Ylipäätään on merkittävää, että henkilöstö kiinnittää itse huomiota turvallisuuteen. ”Tarkoituksena on, että kaikki lähtevät työpäivän jälkeen terveenä ja turvallisesti kotiin”, kuvailee VEOn Health and Safety Manager Katariina Koski.

Suomessa sattuu vuodessa yli 100 000 työtapaturmaa, joista kuolemaan johtaa jopa 20. Nolla tapaturmaa -foorumissa mitataan muun muassa tapahtuneita tapaturmia, niiden tutkintaa ja ennaltaehkäisyä. Ykkösluokan luokitus vaatii ahkeraa työtä työturvallisuuden eteen. Työturvallisuuskulttuuria kehitetäänkin VEOlla koko ajan. Sitä parantavat esimerkiksi viime vuonna käyttöönotettu sertifioitu työturvallisuusjärjestelmä ja erilaiset koulutukset. Yhtenä osana turvallisuusjohtamista ovat VEOn säännölliset ja tarkkaan ohjeistetut safety walk -kierrokset, joissa havainnoidaan ja raportoidaan poikkeamia.
”Kansainvälisten projektien korkeat vaatimukset ja jatkuva kehittäminen turvallisuutta korostavassa työilmapiirissä ovat vieneet VEOa eteenpäin maailmanluokan toimijaksi ja edelläkävijäksi. Foorumin jäsenyritykset ovat sitoutuneet nollaan tapaturmaan, mikä on myös VEOn päätavoite työturvallisuudessa joka vuosi, kommentoi toimitusjohtaja Marko Ekman.

Nolla tapaturmaa on Työterveyslaitoksen ylläpitämä foorumi. Sen tarkoituksena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen.

"Tarkoituksena on, että kaikki lähtevät työpäivän jälkeen terveenä ja turvallisesti kotiin."

Lisätietoja:
Marko Ekman, CEO, puh. 0207 1901
Katariina Koski, Health and Safety Manager, puh. 0207 190 567