Utbyggnaden av Nedre Otta vattenkraftverk är ett av de största vattenkraftsprojekten som för tillfället pågår i Norden.

Pressmeddelande från VEO 5.12.2016

Efter en omfattande utbyggnad kommer Nedre Otta vattenkraftverk att ha en årsproduktion på 315 GWh

VEO har ingått ett avtal med det norska bolaget Eidsiva Vannkraft AS om att leverera automations- och kontrollutrustning till utbyggnaden av Nedre Otta vattenkraftverk.
Nedre Otta ligger i södra Norge i kommunerna Sel och Vågå och är ett av de största vattenkraftsprojekten som för tillfället pågår i Norden.
Kraftverket kommer att generera totalt 100 MVA effekt med två generatorer, och årsproduktionen beräknas bli 315 GWh. Produktionen motsvarar elbehovet för cirka 15 000 hushåll och investeringen går på 1,2 miljarder NOK (ca 130 miljoner EUR).
Eidsiva Vannkraft är en av de största producenterna av vattenkraft i Norge, med 20 egna och 25 samägda vattenkraftverk. Dessutom har bolaget planer på att bygga ut kraftproduktionen med totalt 1,0 TWh under de kommande åren.

VEO:s leverans består av elektrifiering, kontrollsystem, skyddssystem samt automation. Allt levereras färdigt installerat, testat och idriftsatt.
– Det är inte varje år man får vara med i så här stora projekt inom vattenkraft. Vi ser fram emot att få inleda projektet, speciellt som det handlar om att bygga ett helt nytt vattenkraftverk. De flesta av våra pågående projekt handlar om att modernisera befintliga kraftverk, säger Viktor Forss, VD för VEO i Norge.
Enligt Forss kommer projektet för VEO:s del att ha en sysselsättande effekt på tiotals årsverken fram till år 2020. VEO är marknadsledare på modernisering av vattenkraftverk i Finland, och bolaget har också ett starkt fotfäste på den norska marknaden.

– Vi har väldigt bra erfarenhet av de projekt som VEO levererat åt oss tidigare. Vi förväntar oss ett bra samarbete med VEO också i det här projektet, som är väldigt viktigt för oss, säger projektledare Pål Røssum från Eidsiva Vannkraft.
Av alla aktuella vattenkraftsprojekt i Norge är Nedre Otta det projekt som kommer att bidra mest till att Norge uppnår 2020-målen om minskade koldioxidutsläpp. Projektet ska vara klart år 2020.

Mer information:
Viktor Forss, VD, VEO AS, tfn +47 91 670699
Kim Råholm, affärsenhetsdirektör för vattenkraft, VEO, tfn +358 207 190 237