VEO som erbjuder elektrifiering och automation har gjort sin genom tiderna största värmekraftverksaffär. Projektet som förverkligas tillsammans med Valmet Technologies Oy gäller automation och elektrifiering av ett värmekraftverk i Skövde i Sverige.

Pressmeddelande från VEO 29.4.2014

VEO som erbjuder elektrifiering och automation har gjort sin genom tiderna största värmekraftverksaffär. Projektet som förverkligas tillsammans med Valmet Technologies Oy gäller automation och elektrifiering av ett värmekraftverk i Skövde i Sverige. Kraftverket använder biomassa som bränsle och producerar fjärrvärme till det lokala nätet samt el till det svenska stamnätet. Kraftverket har en effekt på 38 MWth och 8 MWe. Värmeproduktionen motsvarar behovet för 18 000 hushåll som värms med fjärrvärme, medan elproduktionen motsvarar det totala elbehovet hos 2500 hus som värms med el.
– Stödet från VEO var viktigt för vårt exportprojekt. Både vi och slutkunden värdesätter deras expertis, säger Valmets ledande försäljningschef Mikael Barkar. Valmet är huvudleverantör av biomassakraftverket och en långvarig samarbetspartner till VEO.

Kraftverkets panna använder träflis och bark som bränsle, vilket minskar behovet av fossila bränslen. VEO:s lösningar inom elektrifiering och automation har bland annat som uppgift att optimera förbränningsprocessen i kraftverket, så att effektiviteten blir så bra som möjligt.
– Vi levererar elektrifieringen och automationen som en helhetsleverans. Vi ansvarar för allt från planering och tillverkning av utrustningen till installation, ibruktagande och skolning av slutkunden, berättar Rami Luoma, nyckelkundschef på VEO:s industrienhet.

Globalt set har VEO tidigare levererat 40 motsvarande värmekraftverksprojekt till 14 olika länder. I Finland har dylika investeringar för tillfället mer eller mindre upphört.
– I Finland har investeringarna i kraftverk som utnyttjar biomassa för samproduktion av el och värme minskat på grund av det låga elpriset och det nuvarande stödsystemet. Det är för tillfället mer lönsamt att bygga kraftverk som enbart producerar fjärrvärme i Finland. I Sverige verkar den allmänna opinionen vara starkare för grön el, säger Barkar.

Investeringen för anläggningen uppgår sammanlagt till cirka 40 miljoner euro för Skövde Värmeverk AB, och hela kraftverket ska tas i bruk i slutet av år 2016. Automations- och elektrifieringsutrustningen planeras och tillverkas av VEO i Finland,
– För VEO innebär projektet en sysselsättande effekt på 20 årsverken, varav hälften går till planering och tillverkning av utrustningen, och hälften till arbeten vid själva kraftverket, säger Jarkko Aro, affärsområdesdirektör för industrisidan på VEO.

Tilläggsinformation:

Rami Luoma, Key Account Manager: 020 7190 303
Jarkko Aro, Vice President, Industry: 020 7190 400