VEO er valgt til å elektrifisere første del av av datasenter campusen N01 som er under bygging i Norge. Første byggetrinn er på 100 MW. Bulk Infrastructure AS har planer om å utvikle N01 til å bli verdens største datasenter campus på fornybar energi.

Pressemelding fra VEO 21.12.2015

PROSJEKTET STILLER STORE KRAV TIL DRIFTSSIKKERHET OG SKALERBARHET

VEO er valgt til å elektrifisere første del av av datasenter campusen N01 som er under bygging i Norge. Første byggetrinn er på 100 MW. Bulk Infrastructure AS har planer om å utvikle N01 til å bli verdens største datasenter campus på fornybar energi. Dersom alle delene av prosjektet blir realisert vil N01 ha et totalt effektbehov på over 400 MW.

Datasenterparken bygges i Vennesla kommune i Sør-Norge. Plasseringen er strategisk god med tanke på nærheten til fiberkabler til både utlandet og andre deler av Norge. Det er også rikelig med vannkraft i nærområdet, noe som betyr at N01 utelukkende kan benytte fornybar og billig strøm.

Dataparken bygges ut i flere etapper, og den første delen skal tas i bruk høsten 2016. I den første fasen vil VEO levere to 145 kV høyspennings transformatorstasjoner, i tillegg til VEOs egne apparatanlegg og avanserte kontrollsystemer. Apparatanleggene og kontrollsystemene monteres i prefabrikkerte stasjonsbygninger ved VEOs fabrikk i Vasa. VEO har også opsjon på å levere flere stasjoner når parken bygges ut i fremtiden.
– Et datasenter stiller eksepsjonelt høye krav til strømtilførsel og driftssikkerhet, ettersom driftsstopp er noe som ganske enkelt ikke kan forekomme. Derfor bygger vi to identiske transformatorstasjoner som er uavhengige av hverandre, forteller Viktor Forss, administrerende direktør for VEO i Norge.

Rune Bang, Head of Engineering i Bulk, understreker også de høye kvalitetskravene:
– Et datasenter er helt avhengig av stor leveringssikkerhet i alle ledd. Derfor bruker vi robuste og velutprøvde tekniske løsninger og komponenter av høy kvalitet.

De siste årene har mange internasjonale IT-selskaper valgt å plassere sine datasentre i Norden, ettersom de nordiske landene kan tilby billig strøm og et stabilt samfunnsklima. VEO har tidligere gjort mindre leveranser til datasentre i Finland.

Kristian Stray fra Rambøll har fungert som konsulent for prosjektet i Norge, og han var også med å velge VEO som leverandør.
– Jeg oppfatter VEO som et løsningsorientert og smidig selskap. VEO ble valgt som leverandør fordi de foreslo konkurransedyktige løsninger og fordi de tidlig i prosessen viste at de forsto kundens behov.

MER INFORMASJON:

Viktor Forss, +47 916 70 699
Daglig Leder, VEO Norge