Et av de største privateide kraftselskapene i Norge, Tinfos AS, har gitt VEO i oppdrag å bygge en kompakt transformatorstasjon i tilknytting til Holmen Kraftverk. Holmen Kraft AS som eier kraftverket og står for utbyggingen er 100 % eid av Tinfos AS. Kraftverket bygges inne i fjellet, mens transformatorstasjonen vil bli plassert på utsiden.

SELSKAPETS KONSEPT ER ENNÅ UVANLIG PÅ DET NORSKE MARKEDET

Et av de største privateide kraftselskapene i Norge, Tinfos AS, har gitt VEO i oppdrag å bygge en kompakt transformatorstasjon i tilknytting til Holmen Kraftverk. Holmen Kraft AS som eier kraftverket og står for utbyggingen er 100 % eid av Tinfos AS. Kraftverket bygges inne i fjellet, mens transformatorstasjonen vil bli plassert på utsiden. VEO har god erfaring med kompakte transformatorstasjonen. I Norge har selskapet tidligere levert tilsvarende løsninger til Agder Energi, Troms Kraft og EB Kraftproduksjon.

”Den store fordelen med VEO’s Packaged Substation konsept er at selve transformatorstasjonshuset leveres prefabrikkert. Ved ankomst løftes huset på plass med en mobilkran. Dette medfører sammenlignet med en tradisjonell løsning lavere byggekostnader, kortere anleggsperiode og raskere idriftsettelse”, sier Viktor Forss, administrerende direktør i VEO Norge.

På VEO’s hjemmemarked i Finland har konseptet med prefabrikkerte stasjoner vært utprøvd i lang tid, og grunnet de åpenbare fordelene tror selskapet at konseptet vil bli mer anvendt i Norge.

Arbeidene med Holmen Kraftverk, som ligger i nærheten av Voss er i full gang, og idriftsettelsen er planlagt våren 2016. Kraftverket vil utnytte et bruttofall på 280 meter i Jordalselvi og har en installert effekt på 25 MW. Tinfos AS med over 120 års erfaring innen kraftproduksjon satser stort i småkraft bransjen. Per dags dato har selskapet 4 kraftverk under bygging, i tillegg ligger 70 GWh med fornybar energi på tegnebrettet.

”Vi har et litt lengre perspektiv enn våre konkurrenter i småkraftbransjen og satser enda strømprisen har falt i de senere årene. Men for å få prosjektene til å gå rundt økonomisk er vi avhengig av å tenke nytt”, kommenterer Bjarne Berge, Kraftverksjef i Tinfos AS.

Kontrollanlegg, 52/12 kV apparatanlegg, samt AC/DC systemer inngår også i leveransen til VEO. Brorparten av utstyret vil bli produsert i VEO sin fabrikk i Vasa, Finland. ”Tinfos AS er en ny kunde, vi ser derfor frem til å få vist hva vi kan”», avslutter Anders Steen-Nilsen Dynge, Key Account Manager i VEO Norge.

For mer informasjon vennligst kontakt:

Daglig Leder Viktor Forss, VEO Norge, tlf. +47 91 670 699