Om produkterna sattes på rad skulle de bilda en 10 km lång kö.

Energiteknologiföretagen VEO och Vacon har båda rötterna i Vasa och en lång gemensam historia. När Vacon grundades år 1993 var VEO en de största finansiärerna, och det täta samarbetet har fortsatt ändå tills idag. En milstolpe i samarbetet uppnåddes nyligen, när VEO tillverkade den tiotusende VACON® NXC -frekvensomriktarprodukten åt Vacon.

– NXC är en applikation av en standardfrekvensomriktare. Vacon tillverkar själva frekvensomriktaren och VEO vidareförädlar den till en lösning där montering, kylning och elarbeten ingår. Slutresultatet är ett cirka två meter högt och en meter brett skåp, berättar Jarkko Aro, direktör på VEO:s affärområde för industri.
NXC-produkterna används bland annat på fartyg och i kraftverk, där de styr stora elmotorer och pumpar och samtidigt sparar energi.

Inhemsk tillverkning

NXC-produkten har tillverkats sen början av 2000-talet. Något om den stora mängden produkter som hittills tillverkats säger det faktum att produkterna skulle bilda en tio kilometer lång rad, om de ställdes upp efter varandra. Raden skulle sträcka sig från torget i Vasa ändå ut till Vaasa Airport Park där VEO och Vacon har sina kontor bredvid varandra.

Produkterna tillverkas på VEO:s fabrik i Vasa, som också är Nordens största fabrik för ställverk. VEO har numera ännu bättre kapacitet att svara på Vacons tillväxt, eftersom fabriken nyligen förnyades.
– Fabriken är nu effektivare och har större kapacitet än förut. Vi vill behålla tillverkningen i Finland, eftersom vi på det sättet kan garantera hög kvalitet och snabba leveranser, säger Jaakko Aro.

Också annat samarbete

NXC-produkten står för cirka hälften av VEO:s och Vacons samarbete. VEO gör också en hel del krävande speciallösningar för Vacon, medan Vacon själv koncentrerar sig på standardprodukter.
– Vi har länge haft ett framgångsrikt samarbete med VEO. De planerings- och tillverkningstjänster som VEO erbjuder kompletterar våra lösningar mycket bra, säger Timo Kasi, som är direktör för Vacons verksamhet i Finland.
– VEO har en gedigen erfarenhet av att leverera olika speciallösningar och en viktig roll i vår leveranskedja. Efter att vi gick ihop med Danfoss blev vi en av världens ledande tillverkare av frekvensomriktare och vi hoppas att det innovativa och goda samarbetet med VEO fortsätter också i framtiden, säger Kasi.